Upphandling    
 

Vid en upphandling kan nätägaren få hjälp av Scotts Ledningsprojektering AB att utse en lämplig entreprenör. Rutinerna kan gå till på olika sätt.

Oftast sker det via ett befintligt ramavtal eller via en anbudsförfrågan, där flera entreprenadfirmor har möjlighet att lämna ett anbud.