Projektering      
 

Innan beredningsprocessen startar behövs en enkel rekognosering i fält och en del skrivbordsarbete. Då utarbetas ett första förslag på projektets utformning. De planerade ledningarna dimensioneras och en teknisk beskrivning upprättas.

I det här skedet sammanställs även uppgifter på kunderna i det aktuella området och ett övergripande teoriunderlag för projektet skapas.