Företaget      
 

Scotts Ledningsprojektering AB

Lennart Scott hade varit verksam som montör, arbetsledare och beredare i branschen i cirka 30 år när han 2001 startade företaget Scotts Ledningsprojektering.

Företaget hanterar projektering, beredning och besiktning av 0,4 – 24 kV distributionsledningar.

Huvudsakliga uppdragsgivare är eldistributörerna E.ON Elnät Sverige AB och Vattenfall Eldistribution AB, för vilka Scotts Ledningsprojektering AB fungerar som konsult i planeringsfrågor kring nya elledningar.

Kvalitets- & miljömedvetenhet

Lennart Scott har ett starkt engagemang i miljövård, vilket märks i allt från val av morgonkaffe till arbetet i skogen och på kontoret.

Det finns bra rutiner för att kvalitetssäkra projekten.