Välkommen till Scotts Ledningsprojektering AB      
 
 

Vi utför uppdrag inom följande områden:

 • Projektering / beredning 0,4 – 52 kV luftlednings- och jordkabelnät

 • Projektering / beredning av belysningsanläggningar

 • Projektledning

 • Slutbesiktning

 • Rötskadebesiktning

 • Utbildning / arbetspraktik

 • Tekniska och ekonomiska utredningar

 • Upphandlingsärenden

 • Nätberäkning

 • Markvärdering

 • Dokumentation

Företaget utövar sin verksamhet med stor branschkunskap och noggrannhet, och har ett tätt samarbete med sina kunder.

På denna sida beskrivs kortfattat vad företaget sysslar med. För mer utförlig information, tveka inte att ta kontakt!