Besiktning      
 
 

När entreprenören genomfört arbetet utför Scotts Ledningsprojektering AB en slutbesiktning åt nätägaren. Erfarenhet och kunskap, i kombination med att företaget är helt opartiskt, genererar ett bra val för en rättvisande besiktning.