Beredning      
 

Beredningsprocessen är den praktiska delen av planeringsarbetet och innebär såväl utfärder i fält som kontakt med berörda markägare och myndigheter. Uppdragen utförs i nära samarbete med beställaren. Det är viktigt för oss att tillgodose allas önskemål så långt det är möjligt.

 

Rutiner för beredning

  1. Kontakta markägare, myndigheter samt kunder och skapa en god dialog.

  2. Åka ut för att leta upp en lämplig sträckning i mark eller luft.

  3. Mäta in de planerade ledningarna i fält.

  4. Upprätta arbetsbeskrivning och rita kartor som tillsammans med uppgifter om materialåtgång samlas i en pärm eller på en CD-skiva. Sammanställningen lämnas sedan över till beställaren.

  5. Värdera intrångsersättningar till markägare och teckna markupplåtelseavtal.

  6. Genomgång av projektet med entreprenören.